රු. 1100ට අඩු මුළුතැන්ගෙයට අත්‍යවශ්‍ය Grocery Items

මුළුතැන්ගෙය පිරෙන්නේ Grocery Items රැසක් එකතු වෙලායි. දිනපතා කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න විවිධ Grocery Items අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලාත් මුළුතැන්ගෙයට Grocery Items ගන්න හැමවෙලේම කඩවල් ගානේ දුවනවාද? දැන් Daraz Mart වෙතින් එදිනෙදා අත්‍යවශ්‍යGrocery Items  පහසුවෙන් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. 2022 වසර ඉවරවෙලා 2023 වසරටත් අපි පා තබලා තියනවා.  නව වසරක් පටන් ගන්නේ බලාපොරොත්තු රැසක් සමඟයි. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද කොතරම් … Continue reading රු. 1100ට අඩු මුළුතැන්ගෙයට අත්‍යවශ්‍ය Grocery Items